Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sport in the perspective of the free movement of workers and services and European competition law
Název práce v češtině: Sport in the perspective of the free movement of workers and
services and European competition law
Název v anglickém jazyce: Sport in the perspective of the free movement of workers and
services and European competition law
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra evropského práva (22-KEP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.06.2008
Datum zadání: 13.06.2008
Datum a čas obhajoby: 11.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2008
Oponenti: prof. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D., DSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK