Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Styl próz Jiřího Gruši
Název práce v češtině: Styl próz Jiřího Gruši
Název v anglickém jazyce: Style of Jiří Gruša's prosaic writings
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.09.2008
Datum zadání: 12.09.2008
Datum a čas obhajoby: 15.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK