Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnání výkonu studentů při simultánním tlumočení v počáteční fázi přípravy a v závěrečné fázi studia
Název práce v češtině: Srovnání výkonu studentů při simultánním tlumočení v počáteční fázi přípravy a v závěrečné fázi studia
Název v anglickém jazyce: Comparison of students' performance at the beginning and upon completion of their simultaneous interpretation training course
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Rejšková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.09.2008
Datum zadání: 10.09.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 22.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Naděžda Abdallaova
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK