Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vlastnosti Orionid pozorovaných v roce 2006
Název práce v češtině: Vlastnosti Orionid pozorovaných v roce 2006
Název v anglickém jazyce: Properties of the Orionid meteors observed in 2006
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Vedoucí / školitel: RNDr. Pavel Koten, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.09.2008
Datum zadání: 10.09.2008
Datum a čas obhajoby: 15.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2009
Oponenti: doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student připraví stručný přehled současných znalostí o tomto meteorickém roji. Seznámí se s pozorovacím programem slabých meteorů pomocí videotechniky probíhajícím v Astronomickém ústavu AVČR v Ondřejově a naučí se získaná data zpracovávat. Tyto dovednosti bude aplikovat na vybrané meteory patřící k Orionidám zaznamenaným v roce 2006.

Na základě získaných dat bude zkoumat světelné křivky a atmosférické dráhy meteorů. Provede srovnání s jinými meteorickými roji, které byly studovány pomocí stejné techniky, a rovněž s bolidy Orionid pozorovanými ve stejném roce.

Pokud bude u některých meteorů pozorováno brzdění, pokusí se řešitel této skutečnosti využít a aplikací tzv. erozního modelu bude zkoumat vnitřní strukturu meteoroidů.
Seznam odborné literatury
1) Ceplecha Z. et al.: Meteor phenomena and bodies. Space Science Reviews 84, 327 (1998)
2) P. Jenniskens: Meteor showers and their parent comets. Cambridge University Press (2006)
3) Sato M. and Watanabe J.: Origin of the 2006 Orionid Outburst. Publications of the Astronomical Society of Japan 59, 4, L21 (2007)
4) Trigo-Rodríguez J. M. et al.: The 2006 Orionid outburst imaged by all-sky CCD cameras from Spain: meteoroid spatial fluxes and orbital elements. Montly Notices of the Royal Astronomical Society 380, 126 (2007)
5) Spurný P. and Shrbený L.: Exceptional Fireball Activity of Orionids in 2006. Earth, Moon and Planets 102, 141 (2008)
6) Koten P. et al: Atmospheric trajectories and light curves of shower meteors. Astronomy & Astrophysics 428, 683 (2004)
7) Borovička J. et al.: Atmospheric deceleration and light curves of Draconid meteors and implications for the structure of cometary dust. Astronomy & Astrophysics 473, 661 (2007)
Předběžná náplň práce
Orionidy patří mezi středně aktivní meteorické roje. Jsou pozorovatelné každým rokem v období kolem 20. října. V roce 2006 byla ovšem zaznamenána vysoká aktivita tohoto roce, která po dobu čtyř dnů významně převyšovala úroveň pro Orionidy obvyklou. Modely vývoje drah meteoroidů ukázaly, že pravděpodobnou příčinou této události byla orbitální rezonance dráhy meteorického proudu s planetou Jupiter.

V rámci programu dvojstaničního pozorování meteorů pomocí videotechniky probíhajícího na observatoři v Ondřejově bylo během těchto nocí získáno velké množství dat. Jejich zpracování a analýza budou náplní vypsané diplomové práce. Jedná se o ucelený vzorek velkého množství dat, který umožní zkoumat celou řadu vlastností meteorického roje.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK