Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Česká lesnická jednota ve druhé polovině 19. století
Název práce v češtině: Česká lesnická jednota ve druhé polovině 19. století
Název v anglickém jazyce: Czech forest union in the second half of the 19th century
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.09.2008
Datum zadání: 09.09.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 08.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Gustav Novotný, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK