Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rehabilitační péče jako prevence poruch hybnosti u impingement syndromu
Název práce v češtině: Rehabilitační péče jako prevence poruch hybnosti u impingement syndromu
Název v anglickém jazyce: Physiotherapy and It's Role in Impingement Syndrome
Klíčová slova: impingement sy, fyzioterapie
Klíčová slova anglicky: impingement sy, physiotherapy
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-REHA)
Vedoucí / školitel: MUDr. Jan Vacek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.09.2008
Datum zadání: 09.09.2008
Datum a čas obhajoby: 21.01.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.01.2010
Datum proběhlé obhajoby: 21.01.2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK