Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Podvod a jeho zvláštní druhy
Název práce v češtině: Podvod a jeho zvláštní druhy
Název v anglickém jazyce: Fraud and its special forms
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.09.2008
Datum zadání: 08.09.2008
Datum a čas obhajoby: 05.02.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.09.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:08.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 05.02.2009
Oponenti: JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
  JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK