Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Výměna srdcí (srovnání Jer 31,31-34 a Ez 36,23-28)
Název práce v češtině: Výměna srdcí (srovnání Jer 31,31-34 a Ez 36,23-28)
Název v anglickém jazyce: The renewal of heart (Comparison of Jer 31:31-34 and Eze 36:23-28)
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV)
Vedoucí / školitel: doc. ThLic. Josef Hřebík, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.09.2008
Datum zadání: 08.09.2008
Datum a čas obhajoby: 16.06.2009 00:00
Datum odevzdání tištěné podoby:05.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2009
Oponenti: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Osnova
I. úvod
II. exegeze Jer 31,31-34
III. exegeze Ez 36,23-28
IV. vzájemné srovnání
V. porovnání výsledků s dokumentem PBK
VI. závěr
Seznam odborné literatury
ALLEN LESLIE C.: Word Biblical Commentary, Volume 29: Ezekiel 20-48, Word Books, Dallas, 1994.

BOADT LAWRENCE, Ezekiel, in: BROWN, FITZMAYER, MURPHY: The New Jerome Biblical Commentary, Geoffrey Chapmann, Study hardback edition, 2000.

COUTURIER GUY P.: Jeremiah, in: ibidem.

HILLERS DELBERT R.: Covenant : The History of a Biblical Idea, Baltimor, 1969.

KEOWN GERALD L., SCALISE PAMELA J., SMOTHERS THOMAS G.: Word Biblical Commentary, Volume 27, Thomas Nelson, Neshville 1995.

TKACIK ARNOLD J.: Ezekiel, in: BROWN, FITZMAYER, MURPHY: The Jerome Biblical Commentary, Geoffrey Chapmann, London; Dublin; Melbourne, 1970.

VIEWEGER DIETER: Die literarischen Beziehungen zwischen den Büchern Jeremia und Ezechiel Frankfurt am Main : Peter Lang, Frankfurt am Mein; Berlin; Bern; New York; Paris; Wien, 1993 (Beiträge zur Erforschung des Alten Testaments und des Antiken Judentums; Band 26).
Předběžná náplň práce
Práce je založena na porovnání dvou biblických úryvků, které jsou si velice blízké svoji formou, slovníkem i poselstvím. Výsledky práce pak budou srovnány s dokumentem PBK: Židovský národ a jeho svatá Písma v křesťanské Bibli, který se tomuto tématu stručně věnuje.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The paper will be based on comparation of two biblical passages, which are very close to each other in the form, the vocabulary and in the message. The findings will be compared with the document of PBC: The Jewish People and their Sacred Scriptures in the Christian Bible, which tracts this subject shortly.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK