Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Sebepoškozování v adolescenci
Název práce v češtině: Sebepoškozování v adolescenci
Název v anglickém jazyce: Self-inflicting in Adolescence
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: Mgr. Vojtěch Sivek, SDB
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.09.2007
Datum zadání: 06.09.2007
Datum a čas obhajoby: 29.01.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.11.2008
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2009
Oponenti: Mgr. Anna Klimešová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK