Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Asistent pedagoga v praxi
Název práce v češtině: Asistent pedagoga v praxi
Název v anglickém jazyce: The Assistant of Pedagogue in Practice
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: Mgr. Marie Ortová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.09.2007
Datum zadání: 06.09.2007
Datum a čas obhajoby: 29.01.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2009
Oponenti: Mgr. Radmila Bémová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK