Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dítě s ADHD v mladším školním věku
Název práce v češtině: Dítě s ADHD v mladším školním věku
Název v anglickém jazyce: Child with ADHD in Younger School Age
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: Mgr. Marie Ortová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.09.2006
Datum zadání: 06.09.2006
Datum a čas obhajoby: 12.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2008
Oponenti: PhDr. Dana Nejedlá, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK