Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Deník 1955
Název práce v češtině: Deník 1955
Název v anglickém jazyce: Diary of 1955
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Petr Šrámek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.09.2008
Datum zadání: 03.09.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 15.09.2008 13:30
Datum odevzdání elektronické podoby:15.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Michael Špirit, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK