Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Téma paktu s ďáblem v české literatuře
Název práce v češtině: Téma paktu s ďáblem v české literatuře
Název v anglickém jazyce: Theme of pact with the devil in Czech literature
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.09.2008
Datum zadání: 03.09.2008
Datum a čas obhajoby: 15.09.2008 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Ing. Pavel Janáček, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK