Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Snová imaginace a metafyzická reflexe v povídkách Jaroslava Havlíčka
Název práce v češtině: Snová imaginace a metafyzická reflexe v povídkách Jaroslava Havlíčka
Název v anglickém jazyce: Dream fantasy and metaphysical reflection in Jaroslav Havlíček's short stories
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Marie Mravcová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.09.2008
Datum zadání: 03.09.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 15.09.2008 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK