Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Didaktická hra aneb Zábavné učení ve výuce přírodopisu na ZŠ
Název práce v češtině: Didaktická hra aneb Zábavné učení ve výuce přírodopisu na ZŠ
Název v anglickém jazyce: Didactic game: enjoyable learning of natural science at elementary school
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Vedoucí / školitel: RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.09.2007
Datum zadání: 01.09.2007
Datum odevzdání elektronické podoby:05.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2008
Oponenti: RNDr. Mgr. Ivona Štefková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK