Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Případová studie: Odraz organizací občanského sektoru v Chomutovských novinách v letech 2006-2008
Název práce v češtině: Případová studie: Odraz organizací občanského sektoru v Chomutovských novinách v letech 2006-2008
Název v anglickém jazyce: The Case Study: The Reflection of the Civic Sector Organizations in Chomutovské noviny between 2006-2008
Klíčová slova: Občanská společnost, občanský sektor, organizace občanského sektoru, propagace a public relations, samospráva, radniční periodikum.
Klíčová slova anglicky: The civic society, the civic sector, the civic sector organizations, the promotion and the public relations, the local administrative, the municipality newspaper
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.09.2008
Datum zadání: 01.09.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2012
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMNOBH00)
Oponenti: Ing. Roman Haken
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK