Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Antické lékařství a současná alternativní medicína
Název práce v češtině: Antické lékařství a současná alternativní medicína
Název v anglickém jazyce: Medicine in classical antiquity and so-called alternative medicine today
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro klasickou archeologii (21-UKAR)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Iva Ondřejová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.08.2008
Datum zadání: 21.08.2008
Datum a čas obhajoby: 08.09.2008 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK