Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fonologický popis jihocentrální romské variety obce Veľký Krtíš
Název práce v češtině: Fonologický popis jihocentrální romské variety obce Veľký Krtíš
Název v anglickém jazyce: A phonological description of the south central Romani variety of Veľký Krtíš
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav asijských studií (21-UAS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Viktor Elšík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.08.2008
Datum zadání: 22.06.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 30.06.2009 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 30.06.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jan Červenka, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK