Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Vývojové tendence na pojistných trzích,přístupy v pojišťovnictví
Název práce v češtině: Vývojové tendence na pojistných trzích,přístupy v pojišťovnictví
Název v anglickém jazyce: Tendecy in development of insurance markets, aproaches in insurance
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.08.2008
Datum zadání: 24.08.2008
Datum a čas obhajoby: 08.09.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2009
Oponenti: prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK