Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Chaotické správanie v ekonomických modeloch
Název práce v češtině: Chaotické správanie v ekonomických modeloch
Název v anglickém jazyce: Chaotic behaviour in economic models
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.09.2007
Datum zadání: 04.09.2007
Datum a čas obhajoby: 05.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2008
Oponenti: prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK