Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium homogenity elektrických parametrů organických vodivých materiálů v průběhu stárnutí
Název práce v češtině: Studium homogenity elektrických parametrů organických vodivých materiálů v průběhu stárnutí
Název v anglickém jazyce: -
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
-
Seznam odborné literatury
-
Předběžná náplň práce
Polymerní materiály podléhají i za běžných podmínek chemickým a strukturálním změnám,
které mají za následek postupnou změnu fyzikálních vlastností. Pro účely testování materiálových
vlastností v laboratorních podmínkách se běžně stárnutí kontrolovaně urychluje (nejčastěji
zvýšením teploty). V případě vodivých polymerů je nejvýznamnější fyzikální veličinou rezistivita.
V průběhu stárnutí jsou změny rezistivity a vývoj jejích nehomogenit odrazem proměn chemické
struktury. Elektrická impedanční tomografie (EIT) umožňuje průběžně sledovat rozložení rezistivity
uvnitř měřeného objektu a tak nedestruktivně studovat homogenitu strukturálních změn.
Cílem práce je porovnat vliv stárnutí na různě připravené vodivé polymerní materiály na
základě průběžného mapování rezistivity metodou EIT prováděného při teplotním stárnutí.
Práce má převážně experimentální charakter.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK