Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Systém práce s klientem v domově pro seniory z hlediska aktivizačních postupů v DS Zahradní Město
Název práce v češtině: Systém práce s klientem v domově pro seniory z hlediska aktivizačních postupů v DS Zahradní Město
Název v anglickém jazyce: The system of work with client in the home for the elderly in term of activity processes in DS Zahradní Město
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Daniela Vodáčková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.08.2008
Datum zadání: 08.08.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 09.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Marcela Bartalošová
 
 
 
Předběžná náplň práce
?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK