Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Regresní modely pro vícerozměrná intervalově cenzorovaná data s flexibilními předpoklady o rozdělení
Název práce v češtině: Regresní modely pro vícerozměrná intervalově
cenzorovaná data s flexibilními předpoklady o rozdělení
Název v anglickém jazyce: Accelerated failure tima models for multivariate interval-censored
data with flexible distributional assumptions
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.07.2008
Datum zadání: 01.07.2008
Datum a čas obhajoby: 16.07.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.07.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:01.07.2008
Datum proběhlé obhajoby: 16.07.2008
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK