Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sociomapování pracovních týmů
Název práce v češtině: Sociomapování pracovních týmů
Název v anglickém jazyce: Sociomapping of work teams
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.08.2008
Datum zadání: 05.08.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 16.09.2008 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2008
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Mgr. Irena Wagnerová, MBA, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK