Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porucha příjmu potravy v partnerském vztahu z pohledu partnera nemocné ženy
Název práce v češtině: Porucha příjmu potravy v partnerském vztahu z pohledu partnera nemocné ženy
Název v anglickém jazyce: Eating disorder in a relationship from a point of view of woman's partner
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.08.2008
Datum zadání: 05.08.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 15.09.2008 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: MUDr. Gabriela Šivicová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK