Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Význam aktivačních a inhibičních ligandů na leukemických blastech pro stimulaci NK buněk.
Název práce v češtině: Význam aktivačních a inhibičních ligandů na leukemických blastech
pro stimulaci NK buněk.
Název v anglickém jazyce: Signification of activatory and inhibitory ligands on leukemia cells
to NK stimulations.
Klíčová slova: Leukémie, ligandy leukemických blastů, aktivační a inhibiční receptory NK buněk, stimulace NK buněk, protein Hsp70, průtoková cytometrie
Klíčová slova anglicky: Leukemia, ligand of leukemia blasts, activation and inhibitory receptors NK cells, stimulation NK cells, protein Hsp70, flow cytometry
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.08.2008
Datum zadání: 16.08.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:14.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2010
Oponenti: prof. RNDr. Karel Bezouška, DSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK