Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hudební průmysl a autonomie pole vážné hudby. Sociologická interpretace komercializace vážné hudby
Název práce v češtině: Hudební průmysl a autonomie pole vážné hudby. Sociologická interpretace
komercializace vážné hudby
Název v anglickém jazyce: Music Industry and Autonomy of the Field of Artificial Music
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.06.2007
Datum zadání: 11.06.2007
Datum a čas obhajoby: 16.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2008
Oponenti: prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK