Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role primární prevence v prevalenci užití ilegálních drog
Název práce v češtině: Role primární prevence v prevalenci užití ilegálních drog
Název v anglickém jazyce: The role of primary prevention in illegal drugs use prevalence
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: MUDr. Petr Háva, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.06.2007
Datum zadání: 11.06.2007
Datum a čas obhajoby: 16.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2008
Oponenti: OPONENT NÁHRADNÍ
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK