Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnoty plicní ventilace žáků při hodinách tělesné výchovy na základní škole
Název práce v češtině: Hodnoty plicní ventilace žáků při hodinách tělesné výchovy na základní škole
Název v anglickém jazyce: Ventilation values of elementary and middle school students during their physical education classes
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sporty v přírodě (51-600400)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Mgr. Jiří Šafránek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.07.2008
Datum zadání: 30.07.2008
Datum a čas obhajoby: 25.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.09.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:05.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2008
Oponenti: doc. Mgr. Jiří Baláš, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK