Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Institucionální vývoj politiky zaměstnanosti v období první československé republiky v závislosti na hospodářské situaci a sociálních potřebách
Název práce v češtině: Institucionální vývoj politiky zaměstnanosti v období první československé
republiky v závislosti na hospodářské situaci a sociálních potřebách
Název v anglickém jazyce: Institutional Development of Labour Policy in Dependence on Social Needs
and Economic Situation at the Time of First Czechoslovak State
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: Ing. Bohumila Čabanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.06.2007
Datum zadání: 11.06.2007
Datum a čas obhajoby: 16.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2008
Oponenti: OPONENT NÁHRADNÍ
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK