Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spoločenské nerovnosti v súčasnej japonskej a českej spoločnosti
Název práce v jazyce práce (slovenština): Spoločenské nerovnosti v súčasnej japonskej a českej spoločnosti
Název práce v češtině: Společenské nerovnosti v současné japonské a české společnosti
Název v anglickém jazyce: Social Inequalities in Contemporary Japan and Czech Society
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.06.2007
Datum zadání: 11.06.2007
Datum a čas obhajoby: 16.06.2008 00:00
Místo konání obhajoby: ISS Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:16.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2008
Oponenti: doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK