Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Integrace dobrovolnictví do sociálních služeb pro seniory v ČR
Název práce v češtině: Integrace dobrovolnictví do sociálních služeb pro seniory v ČR
Název v anglickém jazyce: Integration of volunteering in social services for the elderly in the Czech Republic
Klíčová slova: stárnutí populace, senioři, potřeby, sociální služby, zákon o sociálních službách, dobrovolnictví, dobrovolník
Klíčová slova anglicky: ageing population, elderly people, needs, social services, law in social services, volunteering, a volunteer
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: Ing. Bohumila Čabanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.06.2007
Datum zadání: 11.06.2007
Datum a čas obhajoby: 20.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2008
Oponenti: Mgr. Kristýna Mlejnková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK