Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Neokonzervatívne poňatie americkej zahraničnej politiky
Název práce v jazyce práce (slovenština): Neokonzervatívne poňatie americkej zahraničnej politiky
Název práce v češtině: Neokonzervativní pojetí americké zahraniční politiky
Název v anglickém jazyce: Neoconservative Thinking on Foreign Policy
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2007
Datum zadání: 21.05.2007
Datum a čas obhajoby: 17.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2008
Oponenti: PhDr. Věra Kotábová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK