Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti využití metod dramatické výchovy ve výuce německého jazyka
Název práce v češtině: Možnosti využití metod dramatické výchovy ve výuce německého jazyka
Název v anglickém jazyce: Ways of application of drama methods in german language teaching
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra germanistiky (41-KG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.07.2008
Datum zadání: 07.03.2009
Datum a čas obhajoby: 03.06.2010 00:00
Místo konání obhajoby: UK PedF katedra germanistiky
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PaedDr. Dagmar Švermová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK