Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Změny onkogenních vlastností nádorových buněk modulací exprese onkogenů. Příklad kuřecích buněčných linií transformovaných genem v-src
Název práce v češtině: Změny onkogenních vlastností nádorových buněk modulací exprese onkogenů. Příklad kuřecích buněčných linií transformovaných genem v-src
Název v anglickém jazyce: Alterations of the oncogenic properties of tumor cell lines by modulating oncogene expression. Example of v-src transformed chicken cell lines
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Hejnar, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.07.2008
Datum zadání: 16.10.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:21.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2009
Oponenti: RNDr. Hana Španielová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
V této práci jsme se zabývali úlohou onkogenů, zejména v-Src, v procesu indukce nádoru, progrese a metastazování. Na modelu nádorových slepičích buněčných linií PR9692 a PR9692-E9 jsme studovali efekt snižování hladiny v-Src pomocí RNA interference. V průbehu práce byly vytvořeny retrovirové vektory transdukující kazety shRNA pro účinné navození RNA interference v kuřecích buňkách. Prokázali jsme, že snížení hladiny v-Src zpomaluje progresi nádoru ale zejména omezuje metastatický potenciál buněčné linie PR9692
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK