Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality
Název práce v češtině: Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality
Název v anglickém jazyce: Application of the coaching method in the field of employee development considering the factor of quality
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.07.2008
Datum zadání: 08.07.2008
Datum a čas obhajoby: 08.07.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.07.2008
Datum proběhlé obhajoby: 08.07.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Helena Jarošová, Ph.D.
  PhDr. Michaela Tureckiová, MBA, CSc.
 
 
Předběžná náplň práce
uznaná doktorská práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK