Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Funkční studie potenciální nukleotidázy kódované genem spr1057 Streptococcus pneumoniae, homologa proteinu YjjG E. coli
Název práce v češtině: Funkční studie potenciální nukleotidázy kódované genem spr1057 Streptococcus pneumoniae, homologa proteinu YjjG E. coli
Název v anglickém jazyce: Functional study of the putative nucleotidase encoded by spr1057 gene in Streptococcus pneumoniae, a homologue of Escherichia coli protein YjjG
Klíčová slova: Streptococcus pneumoniae, protein kinasy eukaryotního typu, Ser/Thr protein kinasa, haloacid dehalogenasy z rodiny hydrolas, HAD hydrolasy, modifikované base, mutagení nukleotidy, protein YjjG E. coli, protein Spr1057 S. pneumoniae
Klíčová slova anglicky: Streptococcus pneumoniae, eukaryotic-type protein kinase, Ser/Thr protein kinase, haloacid dehalogenase-like hydrolase, HAD hydrolase, noncanonical bases, mutagenic nukleotides, YjjG protein E. coli, Spr1057 protein S. pneumoniae
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: RNDr. Pavel Branny, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.07.2008
Datum zadání: 16.06.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:24.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2010
Oponenti: RNDr. Irena Lichá, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK