Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Circulating tumor cells in breast cancer patients
Název práce v češtině: Cirkulující nádorové buňky u pacientek s karcinomem prsu.
Název v anglickém jazyce: Circulating tumor cells in breast cancer patients
Klíčová slova: minimal residual disease, liquid biopsy, circulating tumor cells, breast cancer, prognostic marker, predictive marker
Klíčová slova anglicky: minimal residual disease, liquid biopsy, circulating tumor cells, breast cancer, prognostic marker, predictive marker
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Onkologická klinika 1. LF UK a VFN (11-00630)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.09.2008
Datum zadání: 12.08.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.08.2014
Datum a čas obhajoby: 19.09.2017 10:00
Místo konání obhajoby: Ústav biologie a lékařské genetiky, seminární místnost BiolS2, Albertov 4, Praha 2
Datum odevzdání elektronické podoby:10.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2017
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.
  prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK