Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Management znalostí a jeho aplikace při řízení lidských zdrojů
Název práce v češtině: Management znalostí a jeho aplikace při řízení lidských zdrojů
Název v anglickém jazyce: Knowledge management and its application in human resource management
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michaela Tureckiová, MBA, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.06.2008
Datum zadání: 04.06.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 30.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 30.06.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Milan Beneš, Dr.
  RNDr. Jiří Plamínek, CSc.
 
 
Předběžná náplň práce
uznaná doktorská práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK