Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Obraz holokaustu v narativech a "místech paměti"
Název práce v češtině: Obraz holokaustu v narativech a "místech paměti"
Název v anglickém jazyce: The Image of holocaust in Narratives and Sites of Memory
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Antropologická studia (24-KOA)
Vedoucí / školitel: PhDr. Martin Korčok
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.05.2008
Datum zadání: 03.05.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:18.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2008
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1004)
Oponenti: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK