Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
The Politics and Policies of the Catholic Church in Social Revolution
Název práce v češtině: The Politics and Policies of the Catholic Church in Social Revolution
Název v anglickém jazyce: The Politics and Policies of the Catholic Church in Social Revolution
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: VEDOUCÍ NÁHRADNÍ
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.07.2007
Datum zadání: 03.07.2007
Datum a čas obhajoby: 26.06.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2008
Oponenti: OPONENT NÁHRADNÍ
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK