Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Způsoby skončení pracovního poměru
Název práce v češtině: Způsoby skončení pracovního poměru
Název v anglickém jazyce: Termination of employment
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Eva Procházková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.03.2008
Datum zadání: 02.03.2008
Datum a čas obhajoby: 23.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2008
Oponenti: doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK