Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Standardy kvality sociálních služeb z hlediska procesu vytváření písemných standardů v některých organizacích občanského sektoru
Název práce v češtině: Standardy kvality sociálních služeb z hlediska procesu
vytváření písemných standardů v některých organizacích občanského sektoru
Název v anglickém jazyce: Quality Standards in Social Care Sevices - The Formation Process
of Written Standards in Some Organizations of Civic Sector
Klíčová slova: Standardy kvality sociálních služeb, písemné standardy kvality, zákon o sociálních službách, proces tvorby písemných standardů kvality, občanský sektor, sociální poradenství, inspekce kvality v sociálních službách.
Klíčová slova anglicky: Quality Standards in Social Care Services, written quality standards, legal arrangement of social services, formation process of written standards, civic sector, social counselling, quality inspection in social services.
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Dana Moree, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.07.2008
Datum zadání: 01.07.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:16.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 26.10.2010
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMNOBH00)
Oponenti: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se zabývá problematikou standardů kvality sociálních služeb z hlediska procesu vytváření jejich písemných podkladů v některých organizacích ve sféře občanského sektoru a vlivem, který tento proces má na chod organizací. Práce zejména přibližuje teoretické pozadí standardů kvality sociálních služeb a nové legislativy sociálních služeb, ve vybraných organizacích mapuje proces vytváření písemných stadardů a zamýšlí se nad dopadem tohoto institutu na zkoumané organizace. Velmi stručně se práce vyjadřuje k mezinárodním souvislostem standardů kvality sociálních služeb.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK