Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv anatomického složení paže na výsledky neinvazivního měření krevního tlaku
Název práce v češtině: Vliv anatomického složení paže na výsledky neinvazivního měření krevního tlaku
Název v anglickém jazyce: The Influence of Anatomical Structure of an Arm on the
Results of Indirect Blood Pressure Measurement
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK (11-00170)
Vedoucí / školitel: MUDr. Petr Šrámek
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.06.2008
Datum zadání: 09.06.2008
Datum a čas obhajoby: 23.06.2008 00:00
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:09.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2008
Předmět: Obhajoba diplomové práce I (B01228)
Oponenti: doc. Ing. Miloslav Špunda, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK