Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Veřejný zájem v rozhodovacích procesech
Název práce v češtině: Veřejný zájem v rozhodovacích procesech
Název v anglickém jazyce: Public interest in decision making processes
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Sociální a kulturní ekologie (24-KSKE)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ivan Rynda
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.05.2008
Datum zadání: 15.05.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2008
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1EKO1)
Oponenti: prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr. h. c.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK