Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Vliv pyridoxalisonikotinoylhydrazonu na spektrální vlastnosti alaninaminotransferasy
Název práce v češtině: Vliv pyridoxalisonikotinoylhydrazonu na spektrální vlastnosti alaninaminotransferasy
Název v anglickém jazyce: Influence of pyridoxalisonicotinoyl hydrazone on spectral properties of alanine aminotransferase
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.09.2006
Datum zadání: 29.09.2006
Datum a čas obhajoby: 25.06.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2008
Oponenti: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK