Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postoje diváků k dopingu ve sportu
Název práce v češtině: Postoje diváků k dopingu ve sportu
Název v anglickém jazyce: Fan´s Attitudes Towards Doping in Sports
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vladimír Janák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.06.2007
Datum zadání: 30.06.2007
Datum a čas obhajoby: 24.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2008
Oponenti: Mgr. Pavel Brož
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK