Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Rozvoj osobnosti vlastními silami
Název práce v češtině: Rozvoj osobnosti vlastními silami
Název v anglickém jazyce: Self-help personality development
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.06.2008
Datum zadání: 27.06.2008
Datum a čas obhajoby: 23.06.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jana Neusarová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK