Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Historie šifrování od starověku do novověku
Název práce v češtině: Historie šifrování od starověku do novověku
Název v anglickém jazyce: History of cryptography from antiquity to middle ages
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.06.2008
Datum zadání: 26.06.2008
Datum a čas obhajoby: 23.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Ing. Antonín Skopec
 
 
 
Předběžná náplň práce
?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK