Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Filosofické základy občanského sektoru, K. R. Popper
Název práce v češtině: Filosofické základy občanského sektoru, K. R. Popper
Název v anglickém jazyce: The philosophical bases of civil sector, K. R. Popper
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Richard Zika, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.06.2008
Datum zadání: 08.07.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:08.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2009
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMNOBH00)
Oponenti: doc. PhDr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
V rámci diplomové práce bych se chtěl především zaměřit na filosofické dílo u Karla R. Poppera s důrazem na teoretické základy konceptu občanského sektoru.
Na základě prostudování primární literatury popsat teze, kterými se Karl R. Popper vztahuje k tématu a vybrané problémy podrobit hlubší analýze na základě sekundární literatury.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK